Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Suomalainen Konkordia-liitto naisten opintojen tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Myönnämme vuosittain noin 140 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Apurahapäätökset 2018: Suomalaiselta Konkordia-liitolta yli 260 000 euroa naisten opintoihin

Suomalainen Konkordia-liitto on myöntänyt kevään 2018 haussa 141 apurahaa suomalaisten naisten opintojen ja tutkimuksen tueksi. Jakosumma oli yhteensä noin 262 000 euroa, josta noin 183 000 euroa myönnettiin väitöskirjaa valmisteleville naisille työskentely- ja matka-apurahoina.

Pääosin 8000 euron suuruisia työskentelyapurahoja myönnettiin 19 hakijalle. Lisäksi jaettiin yksi erityisapuraha 10 000 euroa. Tieteellisiin kongresseihin osallistumista varten jaettiin 41 apurahaa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille myönnettiin 80 apurahaa.

Liiton työskentelyapurahoilla tuettiin tänä vuonna hoito- ja kasvatustieteiden, oikeustieteen, psykologian, sosiaali-, talous- ja valtiotieteiden sekä esittävän taiteen alojen tutkimusta.