Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Ravitsemustieteen pioneeri

Konkordia-liiton kunniajäsen, professori emerita Maija Liisa Pekkarinen kuoli 103-vuoden iässä 18.8.2018 Helsingissä. Hän oli syntynyt 20.5.1915 Kuopiossa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion tyttölyseosta 1936 ja oli kotikylänsä, Vehmersalmen Räsälän kylän, ensimmäinen naisylioppilas. Lahjakkaan tytön mieli paloi yliopistoon, mutta hän suoritti ensin kotitalousopettajan tutkinnon 1942.

Työskenneltyään vuosina 1942-1950 Karjalan Marttapiiriliiton konsulenttina hän kirjoittautui Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja suoritti opintonsa aina tohtoriksi asti 1962. Maisterin tutkinnon pääaine oli kodin taloustiede, mutta väitöskirjansa hän teki ravintokemiasta, mikä nimi myöhemmin muutettiin ravitsemustieteeksi. Hän toimi aineen apulaisprofessorina 1968-1981 ja vt. professorina vuosina 1971-1977. Hänet promovoitiin 99-vuotiaana Helsingin yliopiston riemutohtoriksi.

Suomalainen Konkordia-liitto muistaa
kiitollisuudella ja kunnioituksella pitkäaikaista
puheenjohtajaansa ja kunniajäsentään.
ansa ja kunniajäsentään.

Pekkarinen oli tekemässä maailmallakin huomiota herättäneitä kolmea laajaa tutkimusta suomalaisten ravitsemuksesta. Niistä ensimmäinen oli 1950-luvulla tehty tutkimus sydän- ja verisuonitautien syiden selvittämiseksi. Toinen oli niin sanottu sairaalatutkimus, jossa tutkittiin ravinnon rasvojen laadun muuttamisen vaikutusta sydän- ja verisuonitauteihin. Kolmas oli Kansaneläkelaitoksen autoklinikkatutkimus Ruoankäyttö ja ravinnonsaanti Suomessa vuosina 1969–1972. Hänen väitöskirjansa aihe oli Tutkimuksia maalaisväestön ravinnosta eräissä Itä- ja Länsi-Suomen pitäjissä. Hän oli kiinnostunut myös maailman ravitsemustilanteesta, sillä lukuisilla kongressimatkoilla hän oli tutustunut vakaviin aliravitsemusongelmiin. Eläkkeellä ollessaankin Maija Pekkarinen seurasi ravitsemustieteen kehitystä aivan viime kuukausiin asti.

Maija Pekkarinen oli yhteiskunnallisesti aktiivinen ja hoiti lukuisia luottamustehtäviä. Hän oli mukana lähes kaikessa, mikä liittyi ravitsemukseen ja kotitalousalaan. Mainittakoon esimerkiksi seuraavat: Helsingin kotitalousopettajaopiston johtokunta (pj. 1965-1975), Valtion ravitsemusneuvottelukunta (vpj. 1977-1982), Helsingin kaupungin sairaalaruokakomitea (siht. 1957-1961), Maatalousseurojen keskusliiton ruokatalousvaliokunta (pj. 1965-1969), Kotitalouden yhteistyötoimikunta (vpj. 1967-1974), FAO / ECA:n kotitalousryhmän hallitus (jäsen 1972-1982, vpj. 1974-1982), Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskuksen hallitus (pj. 1977-1983), Ravitsemusneuvonnan keskuselin (pj. 1977-1984) ja Group of European Nutritionists (hall.jäs. 1973-1978).

Hän oli aktiivinen myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Hän oli partiolainen, hän oli Martta-liiton valtuuskunnan jäsen (1955-1975), varapuheenjohtaja (1969-1975) ja hallituksen jäsen (1979-1981) sekä Kulosaaren Marttojen puheenjohtaja (1986-1993). Marttaliitto on kutsunut hänet kunniajäsenekseen, ja hän on saanut Marttaliiton kultaisen ansiomerkin. Hän oli myös Kotitalousopettajien liiton, Kotitalouden Kandidaattien ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen kunniajäsen.

Hän oli Lihavuuden vastustamisyhdistyksen puheenjohtaja (1979-1996). Hän toimi Suomalaisen Konkordia-liiton varapuheenjohtajana (1966-1978) ja puheenjohtajana (1979-2001). Työ Suomalaisessa Konkordia-liitossa naisten ammattiin valmistumisen ja tohtoriopintojen tukemiseksi oli hänelle ”henkilökohtaisesti tärkeää”, se oli ”sydämen asia” ja ”mieluinen harrastus”. Hän johti liittoa tarmokkaasti ja suurella antaumuksella. Vuonna 2001 hänet kutsuttiin Suomalaisen Konkordia-liiton kunniajäseneksi. Hän oli myös aktiivinen Zonta-järjestön jäsen. Myös sukututkimus oli Maija Pekkariselle tärkeä harrastus ja hän oli sukuseuransa kunniajäsen.

Hän eli niin kuin opetti. Kun 103-vuotissyntymäpäivillä kysyimme, mikä on pitkän iän salaisuus, hän melkeinpä suutahti vanhalle oppilaalleen ja sanoi: Kyllähän minä olen sen sinulle opettanut:  säännölliset elämäntavat, liikunta, harrastukset ja oikea ravinto. Hän matkusti säännöllisesti niin Lappiin Saariselälle kuin maailman kulttuurikohteita ihailemaan. Myös rakas kesäpaikka lapsuudenkodin läheisyydessä Kielua-järven rannalla Vehmersalmella mahdollisti monipuolisen liikkumisen.

Riitta Korpela, professori, Maija Pekkarisen oppilas

Raija Sollamo, professori, Suomalaisen Konkordia-liiton puheenjohtaja