Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahansaajalle

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistettiin liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista ja toimintaohjeet lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisiä päätöksiä ei perustella.

Lisätietoja

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämiin apurahoihin liittyvissä kysymyksissä neuvoja antaa liiton sihteeri: sihteeri@konkordia-liitto.com.