Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahansaajalle

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistettiin liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistiin näillä sivuilla, jos hakija on antanut tähän suostumuksensa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista ja toimintaohjeet lähetettiin apurahansaajille postitse tai sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen.

Lisätietoja

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämiin apurahoihin liittyvissä kysymyksissä neuvoja antaa liiton sihteeri: sihteeri@konkordia-liitto.com.