Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Lahjoitukset

Suomalainen Konkordia-liitto ry ottaa vastaan lahjoituksia sekä merkkipäivä- ja muistokeräyksiä naisten opintojen hyväksi. Lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvissä järjestelyissä pyydämme ottamaan yhteyttä liiton sihteeriin.

Suomalainen Konkordia-liitto on saanut varansa pääasiassa merkkipäiväkeräyksistä ja testamenteista. Varat on sijoitettu vuosien varrella tuottoisasti naisten koulutuksen tukemiseksi. Nykyisestä pääomasta kertyvillä tuotoilla maksetaan apurahoja vuosittain noin 150 naiselle.

Maija Pekkarisen 100-vuotisjuhlarahasto

Suomalaisen Konkordia-liiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen, professori (emerita) Maija Pekkarinen täytti 100 vuotta 20.5.2015.

Liitto on perustanut hänen kunniakseen Maija Pekkarisen 100-vuotisjuhlarahaston, jonne voi tehdä lahjoituksia ravitsemus- ja elintarviketieteiden alan tutkimuksen edistämistä varten. Tilinumero on
FI27 3131 1000 5936 51 (Suomalainen Konkordia-liitto, viestikenttään teksti "Maija Pekkarinen 100 v").

Varainkeruun historiaa

Aurora Blåfieldiin, Fanny Palméniin, Tilma Hainariin ja muihin liiton varhaisiin lahjoittajanaisiin voi tutustua Eija Jämbäckin teoksessa Naiset valistuksen virittäjinä (pdf).