Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Lahjoitukset

Suomalainen Konkordia-liitto ry ottaa vastaan lahjoituksia sekä merkkipäivä- ja muistokeräyksiä naisten opintojen hyväksi. Lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvissä järjestelyissä pyydämme ottamaan yhteyttä liiton sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Suomalainen Konkordia-liitto on saanut varansa pääasiassa merkkipäiväkeräyksistä ja testamenteista. Varat on sijoitettu vuosien varrella tuottoisasti naisten koulutuksen tukemiseksi. Nykyisestä pääomasta kertyvillä tuotoilla maksetaan apurahoja vuosittain noin 150 naiselle.

Suomalainen Konkordia-liitto 100 vuotta

Satavuotisjuhlamme kunniaksi järjestettiin juhlakeräyksen, johon voi osallistua lahjoittamalla haluamansa summan Suomalaisen Konkordia-liiton tilille FI27 3131 1000 5936 51. Rahankeräyslupa oli voimassa 28.2.2021 asti.

Varainkeruun historiaa

Aurora Blåfieldiin, Fanny Palméniin, Tilma Hainariin ja muihin liiton varhaisiin lahjoittajanaisiin voi tutustua Eija Jämbäckin teoksessa Naiset valistuksen virittäjinä (pdf).

Rahankeräyslupa

1) rahankeräysluvan saaja: Suomalainen Konkordia-liitto ry
2) rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
3) luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/142, 13.2.2020
4) keräyksen toimeenpanoaika: 1.3.2020-28.2.2021
5) keräyksen toimeenpanoalue: Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus: naisten ammattillinen koulutus
ja tieteellinen pätevöityminen
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: varat
liitetään Liiton pääomaan ja jaetaan sääntöjen mukaisesti apurahoina
8) käytännön toimeenpanija: Suomalainen Konkordia-liitto ry