Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Matka-apurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää lisensiaattityön tai väitöskirjan tekijöille korkeintaan 1500 euron suuruisia matka-apurahoja ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten. Matka-apurahoja myönnetään kaikkien tieteenalojen edustajille.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.–31. tammikuuta. Matkan on osuttava hakuvuoden huhti–joulukuulle.

Apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa myönnetään matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin. Rahoitussuunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka arvio ja sen on perustuttava kohtuulliseen hintatasoon.

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakulomakkeeseen » (käytettävissä 2.1. - 31.1.)

Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Tulostettu ja omakätisesti allekirjoitettu vahvistussivu
4. Kaksi suositusta. Suositukset annetaan lausuntolomakkeella, joka löytyy lausunnonantajan ohjesivulta.
5. Esitelmäkutsu tai vahvistus tehtävästä (joko hakemuksen liitteiden mukana tai viimeistään myönnetyn apurahan maksuvaiheessa).

Lisäksi voit halutessasi lähettää muita täydentäviä liitteitä, kuten lyhyen tutkimussuunnitelman. Liitteiden on oltava perillä Suomalaisen Konkordia-liiton osoitteessa viimeistään 9. helmikuuta. Liitteet lähetetään osoitteeseen: Suomalainen Konkordia-liitto, PL 201, 00101 Helsinki.

Sähköpostitse lähetettyinä liitteinä hyväksytään ainoastaan suositukset. Sähköpostiliitteenä lähetetyt suositukset tulee nimetä selkeästi, esim. hakijansukunimi-etunimi_suosittelijansukunimi.

Myöhässä saapuneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia matka-apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.