Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Työskentelyapurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 10 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään viiden kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2020 apurahoja myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen:

Biotieteet
Elintarvike- ja ravitsemustieteet
Farmasia
Matemaattis-luonnontieteelliset alat
Tekniset alat
Ympäristötutkimus
Kuvataiteiden tutkimus

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. - 31.1.)

Hakemukseen tulee liittää hakujärjestelmässä kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio maisterivaiheen tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma ja työn aikataulu

Lisäksi tarvitaan kaksi suositusta. Suositukset annetaan hakujärjestelmässä, ks. lausunnonantajan ohjesivulta.

Myöhästyneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia työskentelyapurahan hakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.