Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Työskentelyapurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 10 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään viiden kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2021 apurahoja myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen:

Hoitotieteet
Kasvatustieteet
Oikeustiede
Psykologia
Sosiaalitieteet
Taloustieteet
Valtiotieteet
Esittävän taiteen tutkimus (lähinnä teatterin, tanssin ja elokuvan tutkimus)

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. - 31.1.)

Hakemukseen tulee liittää hakujärjestelmässä kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio maisterivaiheen tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma ja työn aikataulu

Lisäksi tarvitaan kaksi suositusta. Suositukset annetaan hakujärjestelmässä, ks. lausunnonantajan ohjesivulta.

Liitteet lähetetään sähköisesti hakujärjestelmän kautta. Myöhästyneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia työskentelyapurahan hakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.