Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Työskentelyapurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 8000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään neljän kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2019 apurahoja myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen:

Musiikintutkimus
Filosofia
Perinnetieteet
Kielitieteet
Teologia
Gender-tutkimus
Historia

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakulomakkeeseen » (käytettävissä 2.1. - 31.1.)

Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma ja työn aikataulu
4. Tulostettu ja omakätisesti allekirjoitettu vahvistussivu
5. Kaksi suositusta. Suositukset annetaan lausuntolomakkeella, joka löytyy lausunnonantajan ohjesivulta.

Liitteiden tulee olla perillä Suomalaisen Konkordia-liiton osoitteessa viimeistään 9. helmikuuta. Liitteet lähetetään osoitteeseen: Suomalainen Konkordia-liitto, PL 201, 00101 Helsinki.

Sähköpostitse lähetettyinä liitteinä hyväksytään ainoastaan suositukset. Sähköpostitse lähetetyt suositukset tulee nimetä selkeästi, esim. hakijansukunimi-etunimi_suosittelijansukunimi.

Myöhässä saapuneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia työskentelyapurahan hakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.