Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Usein kysyttyä matka-apurahoista

1. Mihin tarkoitukseen matka-apurahoja myönnetään?

Suomalaisen Konkordia-liiton matka-apurahoja myönnetään väitöskirjatyöhön liittyvien kongressimatkojen rahoittamiseen.

Apurahan myöntämisessä on keskeistä hakijan aktiivinen rooli ulkomaisessa oman alansa kokouksessa sekä muiden rahoituslähteiden puuttuminen. Apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on ulkomaisessa kongressissa, konferenssissa tai vastaavassa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa ei myönnetä tutkijavierailuun.

2. Voiko Suomessa järjestettäviin kongresseihin tai kokouksiin saada matka-apurahaa ulkomailta Suomeen matkustaessaan?

Ei voi. Suomalaiset tapahtumat on rajattu tuen ulkopuolelle.

3. Koskevatko tutkimusapurahojen vuosittain vaihtuvat tiedealarajoitukset myös matka-apurahoja?

Koska monen alan kongressit eivät ole vuosittain toistuvia eivätkä kongressien aiheet noudata tieteenalojen perinteisiä rajoja, alojen vuorottelua ei kongressiapurahojen myöntämisessä ole. Matka-apurahoja myönnetään siis kaikkien tieteenalojen edustajille.

4. Hyväksytäänkö osallistumismaksut ja päivärahat matkakuluiksi?

Suomalainen Konkordia-liitto ei myönnä apurahaa osallistumismaksuihin ja päivärahoihin. Apuraha on tarkoitettu vain kohtuullisiin matka- ja majoituskuluihin.

5. Onko matka-apurahan hakijoiden annettava selvitys taloudellisesta tilastaan?

Ei. Taloudellinen selvitys on pakollinen vain ammatillisten apurahojen hakijoille (toisen asteen opiskelijoille). Muilla hakijoilla keskeisempää on tarkan rahoitussuunnitelman esittäminen.

6. Kannattaako hakea samanaikaisesti sekä työskentely- että matka-apurahaa?

Suosittelemme haettavaksi ensisijaisesti vuorossa olevaa työskentelyapurahaa, ei molempia yhtä aikaa. Jos kuitenkin haet molempia apurahoja, hakemukset on tehtävä erikseen, ja liitteet ja suositukset on liitettävä molempiin hakemuksiin.

7. Mille ajalle matka-apurahaa voi saada?

Apurahoja myönnetään huhti–joulukuussa toteutuviin matkoihin. Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus tekee päätökset apurahojen myöntämisestä maaliskuun lopussa. Tästä johtuen ennen huhtikuun alkua alkaneeseen matkaan ei voida myöntää apurahaa, koska päätös olisi taannehtiva.

8. Onko tärkeää, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja kaikki puutteelliset hakemukset hylätään. Myös matka-apurahaa hakevien tulee hankkia kaksi suositusta/lausuntoa.

9. Riittääkö, että kongressiesitelmästä tai posterista saatava vahvistus lähetetään liitteiden hakuajan jälkeen?

Riittää. Mahdollinen myönnetty apuraha maksetaan kuitenkin vasta, kun vahvistus osallistumisesta on toimitettu Suomalaiselle Konkordia-liitolle. Hakemuksessa kannattaa mainita todennäköinen abstraktin hyväksymispäivämäärä, jos se on tiedossa.

10. Voiko liitteet ja allekirjoitussivun tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Suomalaisella Konkordia-liitolla ei ole toimisto-osoitetta, joten emme myöskään voi vastaanottaa erityispikaposteja, joihin vaaditaan katuosoite.

11. Miksi henkilötunnus on ilmoitettava?

Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on hakemuksessasi oikein.

12. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero tulee merkitä hakemukseen IBAN-muodossa, jonka voi tarkistaa esim. omasta verkkopankistaan. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

13. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme.

14. Mikä on Suomalaisen Konkordia-liiton nimi englanniksi, jotta siihen voisi viitata väitöskirjan kiitosten yhteydessä? Onko liitolla logoa?

Liiton englanninkielinen nimi on Finnish Concordia Fund. Liitolla ei ole virallista logoa/tunnusta.

15. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen.

16. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole sivutyössä mahdollista.