Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Usein kysyttyä väitöskirjantekijöiden työskentelyapurahoista

1. Mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään?

Suomalaisen Konkordia-liiton työskentelyapurahoja myönnetään väitöskirjan ja lisensiaattityön valmistelun tueksi vuosittain vaihtuville aloille.

Yhdistyksen hallitus valitsee työskentelyapurahoja koskevat tieteenalat vuosittain. Viime vuosina on noudatettu kolmen vuoden kiertoa: tiettyjen alojen tutkimusta on tuettu kolmen vuoden välein (ks. listat alla). Kunakin vuonna tuettavat tieteenalat julkaistaan Suomalaisen Konkordia-liiton sivuilla viimeistään 2. tammikuuta.

I (vuonna 2021 ja sitä ennen 2018)
esittävän taiteen tutkimus
hoitotieteet
kasvatustieteet
oikeustiede
psykologia
sosiaalitieteet
taloustieteet
valtiotieteet 

II (viimeksi 2019)
filosofia
gendertutkimus
historia
kielitieteet
musiikintutkimus
perinnetieteet
teologia

III (vuonna 2020 ja sitä ennen 2017)
biotieteet
elintarvike- ja ravitsemustieteet
farmasia
kuvataiteiden tutkimus
matemaattis-luonnontieteelliset alat
tekniset alat
ympäristötutkimus

2. Millaisia ehtoja apurahan myöntämiselle on?

Täysimääräisen eli 10 000 euron apurahan myöntämisen ehtona on vähintään viiden kuukauden mittainen päätoimiseen väitöskirjatyöhön käytettävä kausi, jonka aikana hakijalla ei ole muuta rahoitusta eikä hän ole ansiotyössä.

Apuraha on tarkoitettu henkilökohtaisen työskentelyn rahoittamiseen, ei tutkimusryhmän yhteiskäyttöön tai henkilöstön palkkaamiseen. Apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti saman kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty.

Hakemuksen lisäksi hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet, sillä puutteelliset hakemukset hylätään poikkeuksetta. Myös myöhässä saapuvat liitteet johtavat hakemuksen hylkäämiseen.

3. Voiko apurahakauden aikana saada sivutuloja palkkatyöstä?

Ansiotyöstä maksettava palkka, toinen työskentelyapuraha, työskentelyapurahaa vastaava aikuiskoulutustuki tai kuuluminen tutkijakouluun palkattuna jatkotutkimuksen tekijänä ovat esteitä Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämän tiedeapurahan käytölle.

Erityistapauksissa apurahakauden aikana on kuitenkin mahdollista vastaanottaa vähäistä sivutoimista rahoitusta. Jos esimerkiksi yliopiston laboratoriossa työskentely vaatii työtapaturmavakuutuksen ja sitä myötä työsuhteen, osa-aikainen työsuhde on apurahakauden aikana mahdollinen. Apurahatutkija voi myös toimia lukukauden aikana luennoitsijana yhden kurssin ajan. Lisäohjeita tällaisissa tapauksissa saa liiton sihteeriltä.

4. Tuleeko liitteenä lähetettävän tutkimussuunnitelman olla suomenkielinen?

On eduksi, että tiivis kuvaus suunnitelmasta on hakemuksessa suomeksi, mutta liitteenä lähetettävä tutkimussuunnitelma voi olla englanninkielinen.

5. Liitteenä lähetettävälle tutkimussuunnitelmalle on annettu kolmen sivun pituusrajoitus. Luetaanko tähän mukaan myös lähdeluettelo?

Toive enintään kolmen sivun pituisesta tutkimussuunnitelmasta koskee vain varsinaista sisältöä.

6. Onko työskentelypurahan hakijoiden annettava selvitys taloudellisesta tilastaan?

Ei. Taloudellinen selvitys on pakollinen vain ammatillisten apurahojen hakijoille (toisen asteen opiskelijoille). Muilla hakijoilla keskeisempää on tarkan tutkimus- ja rahoitussuunnitelman esittäminen.

7. Voiko apurahaa saada väitöskirjan painatuskuluihin?

Ei. Viimeistelyvaiheen tutkimusapurahat on tarkoitettu varsinaiseen väitöskirjan tekemiseen. Painatuskuluihin tukea voi hakea esimerkiksi oman korkeakoulun rahoituslähteistä.

8. Kannattaako hakea samanaikaisesti sekä työskentely- että matka-apurahaa?

Suosittelemme haettavaksi ensisijaisesti vuorossa olevaa tutkimusapurahaa, ei molempia yhtä aikaa. Jos kuitenkin haet molempia apurahoja, hakemukset on tehtävä erikseen, ja liitteet ja suositukset on liitettävä molempiin hakemuksiin.

9. Onko tärkeää, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja kaikki puutteelliset hakemukset hylätään.

10. Voiko liitteet tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Suomalaisella Konkordia-liitolla ei ole toimisto-osoitetta, joten emme myöskään voi vastaanottaa erityispikaposteja, joihin vaaditaan katuosoite.

11. Miksi on ilmoitettava henkilötunnus?

Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on oikein.

12. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero tulee merkitä hakemukseen IBAN-muodossa, jonka voi tarkistaa esim. omasta verkkopankistaan. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

13. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme.

14. Mikä on Suomalaisen Konkordia-liiton nimi englanniksi, jotta siihen voisi viitata väitöskirjan kiitosten yhteydessä? Onko liitolla logoa?

Liiton englanninkielinen nimi on Finnish Concordia Fund. Liitolla ei ole virallista logoa/tunnusta.

15. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen.

16. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole mahdollista.