Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Verotus ja sosiaaliturva

Suomalainen Konkordia-liitto noudattaa apurahojen maksamisessa tuloverolakia ja verottajan antamia ohjeita. Ilmoitamme maksamamme apurahat verohallinnolle, jos henkilölle myönnetty apuraha on vähintään 1000 euron suuruinen. Verottajalle annettavassa ilmoituksessa mainitaan apurahansaajan nimi, henkilötunnus, apurahan käyttötarkoitus ja maksettu määrä.

Tarkempia tietoja apurahojen verottamisesta: www.vero.fi. Verohallinnon sivuilta selviää muun muassa, mihin summaan asti apurahat ovat verotonta tuloa.

Työskentelyapuraha ja sosiaaliturva

Suomalainen Konkordia-liitto toimittaa ilmoituksen kaikista vähintään 6000 euron suuruisista apurahoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela).

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä täysimääräinen eli 10 000 euron tutkimusapuraha on tarkoitettu vähintään viiden kuukauden työskentelyyn. Kolmen kuukauden apurahakausi ei lyhytkestoisuutensa vuoksi välttämättä edellytä MYEL-vakuutuksen järjestämistä Melan kautta. Kehotamme kuitenkin apurahansaajia huolehtimaan sosiaaliturvastaan ja tutustumaan lakisääteiseen vakuutusvelvollisuuteen.

Lisätietoja saa Melan sivuilta: www.mela.fi.